Kaip iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį Administrator WordPress, be prieigos prie el. pašto ar duomenų bazės - Reset WordPress Administrator Password

Būna ir kritinių momentų, kai dėl įvairių priežasčių nebeturime prieigos prie el. pašto adreso, kuriuo užregistravome savo vartotoją. Administrator WordPress, nebežinome prieigos prie duomenų bazės kredencialų ir nebeprisimename administruojančio vartotojo slaptažodžio. Šiame scenarijuje turime rasti sprendimą, kaip iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį Administrator WordPress. Reset WordPress Administrator Password.

Metotda žemiau, autorius iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį WordPress reikalinga prieiga prie FTP arba failų tvarkyklės (per cPanel), kad būtų sukurtas failas šakniniame aplanke, kuriame įdiegtas tinklaraštis arba svetainė su WordPress kuriam norime atkurti administratoriaus slaptažodį.

Kaip iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį Administrator WordPress jei neturime prieigos prie el. pašto ar duomenų bazės

Reset WordPress Administrator Password

1. Kuriame pagrindiniame serveryje WordPress šakniniame aplanke (public_htmlPHP failas (reset_password.phppvz.), kuriame pridedame žemiau esantį kodą:

<?php
/*
	This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  	it under the terms of the GNU General Public License as published by
  	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  	(at your option) any later version.

	This program is distributed in the hope that it will be useful,
  	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  	GNU General Public License for more details.

	You should have received a copy of the GNU General Public License
  	along with this program; if not, write to the Free Software
  	Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*/

require './wp-blog-header.php';

function meh() {
	global $wpdb;

	if ( isset( $_POST['update'] ) ) {
		$user_login = ( empty( $_POST['e-name'] ) ? '' : sanitize_user( $_POST['e-name'] ) );
		$user_pass = ( empty( $_POST[ 'e-pass' ] ) ? '' : $_POST['e-pass'] );
		$answer = ( empty( $user_login ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The user name field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		$answer .= ( empty( $user_pass ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The password field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		if ( $user_login != $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = '1' LIMIT 1" ) ) {
			$answer .="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>That is not the correct administrator username.</strong></p></div>";
		}
		if ( empty( $answer ) ) {
			$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET user_pass = MD5('$user_pass'), user_activation_key = '' WHERE user_login = '$user_login'" );
			$plaintext_pass = $user_pass;
			$message = __( 'Someone, hopefully you, has reset the Administrator password for your WordPress blog. Details follow:' ). "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login ) . "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Password: %s' ), $plaintext_pass ) . "\r\n";
			@wp_mail( get_option( 'admin_email' ), sprintf( __( '[%s] Your WordPress administrator password has been changed!' ), get_option( 'blogname' ) ), $message );
			$answer="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Your password has been successfully changed</strong></p><p><strong>An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator</strong></p><p><strong>You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!</strong></p></div>";
		}
	}

	return empty( $answer ) ? false : $answer;
}

$answer = meh();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<title>WordPress Emergency Password Reset</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/wp-admin.css?version=<?php bloginfo( 'version' ); ?>" type="text/css" />
</head>
<body>
	<div class="wrap">
		<form method="post" action="">
			<h2>WordPress Emergency Password Reset</h2>
			<p><strong>Your use of this script is at your sole risk. All code is provided "as -is", without any warranty, whether express or implied, of its accuracy, completeness. Further, I shall not be liable for any damages you may sustain by using this script, whether direct, indirect, special, incidental or consequential.</strong></p>
			<p>This script is intended to be used as <strong>a last resort</strong> by WordPress administrators that are unable to access the database.
				Usage of this script requires that you know the Administrator's user name for the WordPress install. (For most installs, that is going to be "admin" without the quotes.)</p>
			<?php
			echo $answer;
			?>
			<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>

			<fieldset class="options">
				<legend>WordPress Administrator</legend>
				<label><?php _e( 'Enter Username:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-name" id="e-name" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-name'] ) ); ?>" size="20" tabindex="10" /></label>
				</fieldset>
				<fieldset class="options">
					<legend>Password</legend>
					<label><?php _e( 'Enter New Password:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-pass" id="e-pass" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-pass'] ) ); ?>" size="25" tabindex="20" /></label>
				</fieldset>

				<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>
<?php exit; ?>

2. Naršyklėje atidarykite žiniatinklio adresą, kuriame yra naujai sukurtas failas: https://example.com/reset_password.php ir dviejuose laukuose pristatome vartotoją Administrator ir naują slaptažodį, tada spustelėkite "Update Options"

Kaip iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį Administrator WordPress, be prieigos prie el. pašto ar duomenų bazės.
Reset WordPress Administrator Password

3. Paspaudę slaptažodžio atnaujinimą (Update Options), į vartotojo, kurio rangas yra, el. pašto adresą administrator kurį iš naujo nustatėte, bus išsiųstas pranešimas su nauju jūsų pasirinktu slaptažodžiu.

4. Nedelsdami ištrinkite failą iš serverio. Jį gali naudoti bet kuris vartotojas.

Your password has been successfully changed

An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator

You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!

Tai pats paprasčiausias ir efektyviausias būdas reset WordPress Administrator password, jei jūs neturite prieigos prie duomenų bazės arba el. pašto paskyros, kurioje norite atkurti slaptažodį.

Esu aistringas technologijoms, rašau su malonumu StealthSettings.com nuo 2006 m. Rasite mano parašytų straipsnių apie operacines sistemas Windows, Linux, macOS, bet ir apie tokias žiniatinklio platformas kaip WordPress Şi WooCommerce

kaip » Mokymai ir IT naujienos » Kaip iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį Administrator WordPress, be prieigos prie el. pašto ar duomenų bazės - Reset WordPress Administrator Password

Palikite komentarą