"How-To & Tips" - pridėkite "paste" mygtuką "Windows Explorer"