"How-To" ir "Tips" - "Slide", norėdami išjungti funkciją